top of page

Damwachters

Leidschendam 2013, brons
IMG_7214 kopie.jpg

de Damwachters

De beelden van de drie damwachters staan symbool voor de grondleggers, die hier in vroeger eeuwen de ontwikkeling rond de Leytsche Dam op gang brachten.
Het wachten en kijken is in deze beeldengroep een belangrijk beeldend en poëtisch aspect.
De staande man symboliseert Leidschendam. Hij wordt geflankeerd door twee gehurkte figuren die symbool staan voor noord en zuid (Leiden en Delft).
De staande man (het heden) rust op een grote hamer, symbool voor de arbeid, de opbouw en de strijd en heeft een hond op zijn schouder, symbool voor trouw en vergankelijkheid. De wijzende man (de toekomst) heeft een boot op de arm die de scheepvaart verbeeldt. De verstilde gehurkte figuur (het verleden) heeft een amorfe vorm op het hoofd die de eerste steen in de rivier, het begin van de dam symboliseert.

 

https://www.erfgoedleidschendam.nl/projecten/beeldengroep-de-damwachters

Damwachters.jpeg
bottom of page